Évközi 23. vasárnap

2016. szeptember 2.

HIRDETÉSEK

- Iskolás diákjaink számára ma lesz a Veni Sancte a fél 10-es szentmise keretében. Hívjuk együtt a Szentlelket az új tanévre!

- Ma 18 órakor a szentmisét Butsy Lajos, fertőrákosi plébános mutatja be templomunkban. A mise előtt fél órával, illetve a szentmise alatt gyónási lehetőséget biztosítunk. Ezek a vasárnap esti szentmisék szeptemberben is folytatódnak. Szeptember közepén indulnak újra közösségeink, csoportjaink, s várják nyitott szívvel új érdeklődők jelentkezését :-)

- Ezen a hétvégén az elsővasárnapi gyűjtést a helyi Karitász céljaira fordítjuk, a rászoruló családok, gyermekek iskolakezdési támogatásához adhatunk segítséget. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

- A héten, pénteken lesz egész napos szentségimádásunk. Külön is figyelmükbe ajánljuk a csendes percek, órák lehetősége mellett a közös szentórát délután 3 órakor, az irgalmasság órájában. A program a hirdetőtáblán olvasható.

- „Lőveri esték” címmel indított sorozatunk szeptember 11-én, este 7 órakor folytatódik templomunkban Simon Bence klasszikus ütőhangszeres művész koncertjével. A műsor Bach, Friedman, Lansky, Perda, Veldhuis műveiből ad ízelítőt.

- Szentségekre felkészítő hittant szervezünk felnőttek részére a plébánián. Szeretettel várjuk a fiatalok jelentkezését az irodai órák alatt.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunkat!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. június 21.
Úrnapja
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör június és július hónapokban szünetel. Augusztus 31-én folytatódik.
Bővebben
2019. június 21.
Templomunk liturgikus rendje
Június 28-án az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvére- inkért ajánljuk fel.
Bővebben
2019. június 21.
Evangélium
„Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.” (Zsolt 109)
Bővebben