Évközi 13. vasárnap

2016. június 24.

HIRDETÉSEK

- Az elmúlt hétvégén a templomépítés külső és belső munkálataira 127.860 Ft-ot adományoztak a kedves Hívek. Isten fizesse meg! Jövő vasárnap lesz az úgynevezett „Péter-fillér” gyűjtés, az Apostoli Szentszék világméretű misszióinak javára. Mivel e hétvégén lenne az elsővasárnapi gyűjtés is a helyi Karitász céljaira, ezért azt egy héttel később tartjuk meg.

- A plébánia gyalogos zarándokai szeretnék magukkal vinni a hívek könyörgéseit, imaszándékait idei útjukon is a Szűzanyához Mariazellbe. Az út során egy-egy zarándok a napi imádságai közé felveszi a plébánia híveinek imáit is, és magával hordozza azt. A templom előterében erre a célra kihelyezett papírdobozba a holnap reggeli, indulásukig gyűjtjük az imaszándékokat.

- Pénteken, a hónap első péntekén idős, beteg Testvéreinket keresem fel. Az esti szentmise előtt 1 órával gyónási lehetőség, valamint a Rózsafüzér Társulat imaórája lesz.

- Július 2-án, szombaton 14 órakor indul az „Élő Rózsafüzér gyalogos zarándoklat” az Erzsébet-kerttől. A szentmise és a városfelajánlás pedig 15 órakor kezdődik a bánfalvi hegyi templomban.

- Július 9-én, szombaton egész napos zarándokútra indulunk autóbusszal Szombathelyre, Szent Márton szülőhelyére, a Márton-év központi jubileumi eseményére. Még van szabad hely. Részleteket a hirdetőtáblán olvashatnak. Várjuk a kedves Testvérek jelentkezését!

- Szintén lehet intézni a második féléves újság előfizetéseket, a szentmisék után a verandán.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunkat!

A nyári szabadságuk alatt nálunk időző, továbbá a pihenni vágyó, vagy épp vakációra induló Testvéreknek testi-lelki feltöltődést kívánunk!


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben