Évközi 13. vasárnap

2016. június 24.

HIRDETÉSEK

- Az elmúlt hétvégén a templomépítés külső és belső munkálataira 127.860 Ft-ot adományoztak a kedves Hívek. Isten fizesse meg! Jövő vasárnap lesz az úgynevezett „Péter-fillér” gyűjtés, az Apostoli Szentszék világméretű misszióinak javára. Mivel e hétvégén lenne az elsővasárnapi gyűjtés is a helyi Karitász céljaira, ezért azt egy héttel később tartjuk meg.

- A plébánia gyalogos zarándokai szeretnék magukkal vinni a hívek könyörgéseit, imaszándékait idei útjukon is a Szűzanyához Mariazellbe. Az út során egy-egy zarándok a napi imádságai közé felveszi a plébánia híveinek imáit is, és magával hordozza azt. A templom előterében erre a célra kihelyezett papírdobozba a holnap reggeli, indulásukig gyűjtjük az imaszándékokat.

- Pénteken, a hónap első péntekén idős, beteg Testvéreinket keresem fel. Az esti szentmise előtt 1 órával gyónási lehetőség, valamint a Rózsafüzér Társulat imaórája lesz.

- Július 2-án, szombaton 14 órakor indul az „Élő Rózsafüzér gyalogos zarándoklat” az Erzsébet-kerttől. A szentmise és a városfelajánlás pedig 15 órakor kezdődik a bánfalvi hegyi templomban.

- Július 9-én, szombaton egész napos zarándokútra indulunk autóbusszal Szombathelyre, Szent Márton szülőhelyére, a Márton-év központi jubileumi eseményére. Még van szabad hely. Részleteket a hirdetőtáblán olvashatnak. Várjuk a kedves Testvérek jelentkezését!

- Szintén lehet intézni a második féléves újság előfizetéseket, a szentmisék után a verandán.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunkat!

A nyári szabadságuk alatt nálunk időző, továbbá a pihenni vágyó, vagy épp vakációra induló Testvéreknek testi-lelki feltöltődést kívánunk!


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben