Évközi 11. vasárnap

2016. június 10.

HIRDETÉSEK

- Köszönjük a „templomok éjszakája” rendezvénysorozaton, mindkét templomunk programjain való aktív részvételt!

- A jövő vasárnap, június 19-én a ½ 10-es szentmisén adunk együtt hálát az Istennek az elmúlt tanév kegyelmeiért. Bár a szombati négyes misék a nyáron szünetelnek, a 9:30-as szentmisére szeptemberig minden vasárnap a gyerekek, diákok, családok hűséges jelenlétére külön is számítunk. A következő hétvégén, mint minden hónap harmadik vasárnapján a templomépítés, -szépítés további munkálataira fordítjuk adományaikat. Az elmúlt vasárnap Karitász csoportunk céljaira, a nyári hittantábor költségeire 32.145 Ft-ot adományoztak. Isten fizesse meg!

- Augusztus 8-12-ig hittantábort szervezünk Kőszegre, felső tagozatos hittanosaink számára. További információ Telekes Zoltán táborszervezőnél lehet kapni a 70/274-5412 mobilszámon.

- Június 17-én, pénteken 10 órakor lesz a Győri Székesegyházban a diakónus- és papszentelés. Püspök úr két papot és két diakónust szentel. A szerpappá szentelendők között van Holpár Balázs is. Imádkozzunk érte és szentelendő társaiért, hogy mindig hűségesek legyenek hivatásukhoz!

- Már lehet intézni a második féléves újság előfizetéseket, a szentmisék után a verandán.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunkat!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. május 17.
Húsvét 5. vasárnapja
Pénteken (május 24.) az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. május 17.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (május 25.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. május 17.
Evangélium
„Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké.” (Zsolt 144)
Bővebben