Húsvét 6. vasárnapja

2016. április 29.

HIRDETÉSEK

- Ezen a vasárnapon mindenek előtt nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat: Isten sokáig éltesse, áldja meg mindnyájukat!

- Imádkozzunk májusban különösen is plébániánk családjaiért, fiataljaiért: az elsőáldozás, a bérmálás és a házasságkötés előtt állókért!

- Ma, az elsővasárnapi Karitász gyűjtéssel gyermekeink nyári hittantáborát, illetve fiataljaink krakkói ifjúsági világtalálkozón való részvételét támogathatják. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- A héten elsőpéntek, napközben látogatom a betegeket, időseket. Az esti szentmise előtt 1 órával gyónási lehetőség, valamint imaóra a Rózsafüzér Társulat vezetésével.

- Jövő vasárnap, illetve május 22-én 9 órakor lesznek az elsőáldozások templomunkban. Imádsággal támogassuk őket a felkészülésben, az Úr Jézussal való élő találkozás örömét kérjük számukra! Ezen a két vasárnapon elmaradnak a fél 10-es szentmisék. Az elsőáldozás előtti próba, illetve a gyerekek és szüleik gyóntatása május 7-én és 21-én, szombaton 9 órakor lesznek.

- Ferenc pápa kezdeményezésére az ukrajnai testvéreink megsegítésére szóló gyűjtést püspök úr rendelkezése alapján egyházmegyénkben jövő vasárnap, május 8-án tartjuk.

- Hirdetjük továbbá, hogy a bérmálás szentségét fiataljainknak Megyésfőpásztorunk május 14-én, szombaton 10 órakor szolgáltatja ki ünnepi szentmise keretében.

- Adónk 1+1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), illetve Szent Margit Alapítványunkat (adószáma: 19112941-1-08) támogathatják. Önnek csak egyetlen nyilatkozat, nekünk új templomunk további szépítésének öröme! :-)

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunkat!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. június 21.
Úrnapja
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör június és július hónapokban szünetel. Augusztus 31-én folytatódik.
Bővebben
2019. június 21.
Templomunk liturgikus rendje
Június 28-án az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvére- inkért ajánljuk fel.
Bővebben
2019. június 21.
Evangélium
„Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.” (Zsolt 109)
Bővebben