Húsvét 5. vasárnapja

2016. április 22.

HIRDETÉSEK

- Április 27-én 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise Győrben a Nagyboldogasszony-székesegyházban, Dr. Pápai Lajos atya püspökké szentelésének 25. jubileuma alkalmából. Egyházmegyénk főpásztora a kedves Híveket szeretettel várja! Imádkozzunk Püspök Atyáért: Isten sokáig éltesse :-)

- Jövő vasárnappal átlépünk májusba: reggel 7:30-kor ünnepélyes Lorettói litániával köszöntjük a Szűzanyát.

- Az elsővasárnapi Karitász gyűjtéssel gyermekeink nyári hittantáborát, illetve fiataljaink krakkói ifjúsági világtalálkozón való részvételét támogathatják. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- Imádkozzunk májusban különösen is plébániánk családjaiért, fiataljaiért: az elsőáldozás, a bérmálás és a házasságkötés előtt állókért!

- 2016. június 27 – július 1. között gyalogos zarándoklatot szervezünk Mariazellbe. Jelentkezési határidő: 2016. április 30. Részleteket a faliújságon olvashatnak!

- Adónk 1+1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), illetve Szent Margit Alapítványunkat (adószáma: 19112941-1-08) támogathatják. Önnek csak egyetlen nyilatkozat, nekünk új templomunk további szépítésének öröme! :-)

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunkat!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. március 22.
Nagyböjt 3. vasárnapja
Március 24-31-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. Minden felajánlást hálásan köszönünk!
Bővebben
2019. március 22.
Templomunk liturgikus rendje
Április 1-3-ig (hétfő-kedd-szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban Dr. Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, teológiai tanár, Győr-szigeti plébános vezetésével.
Bővebben
2019. március 22.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben