Evangélium

2016. március 25.

EVANGÉLIUM /Lk 24, 1-12/

A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt! Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra feltámad.” Erre eszükbe jutottak ezek a szavak. A sírtól visszatérve mindezt hírül adták a tizenegynek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária s néhány más, velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Péter azonban menten a sírhoz futott. Benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen elcsodálkozott a történteken, és hazament.

 
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepéről

A húsvéti vigília szertartása a húsvéti Szent Háromnap csúcsa. Azt hirdeti nekünk, hogy győzött a világosság a sötétség felett, az élet a halál felett. Mindennek mi is részesei lehetünk a keresztség által. Haljunk meg ezért a bűnnek, hogy Krisztussal feltámadhassunk az új életre.
A vigíliának négy része van:
1. Tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, körmenet és a húsvéti örömének (Exsultet)
2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal
3. A keresztség liturgiája és a keresztségi fogadalom megújítása
4. Az Eucharisztia liturgiája
A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként, sőt „nagy vasárnapként”!


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben