Evangélium

2016. március 25.

EVANGÉLIUM /Lk 24, 1-12/

A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt! Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra feltámad.” Erre eszükbe jutottak ezek a szavak. A sírtól visszatérve mindezt hírül adták a tizenegynek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária s néhány más, velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Péter azonban menten a sírhoz futott. Benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen elcsodálkozott a történteken, és hazament.

 
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepéről

A húsvéti vigília szertartása a húsvéti Szent Háromnap csúcsa. Azt hirdeti nekünk, hogy győzött a világosság a sötétség felett, az élet a halál felett. Mindennek mi is részesei lehetünk a keresztség által. Haljunk meg ezért a bűnnek, hogy Krisztussal feltámadhassunk az új életre.
A vigíliának négy része van:
1. Tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, körmenet és a húsvéti örömének (Exsultet)
2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal
3. A keresztség liturgiája és a keresztségi fogadalom megújítása
4. Az Eucharisztia liturgiája
A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként, sőt „nagy vasárnapként”!


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben