NAGYHÉT

2016. március 18.

Virágvasárnap, Az Úr szenvedésének vasárnapja
A virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékeztet. Csatlakozzunk mi is a lelkes tömeghez, köszönjük meg Dávid Fiának, hogy eljött hozzánk az Úr nevében, és elhozta közénk Isten országát!

A Húsvéti szent háromnap – nagycsütörtök estétől húsvétig
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egyházi év tetőpontjaként tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben.

Nagycsütörtök
A mai napon az utolsó vacsorára emlékezünk, felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta tanítványai lábát, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta ránk, hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata állandóan közöttünk lévő valóság legyen.

Nagypéntek
Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmiseáldozatot, nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. Az oltár teljesen megfosztva, kereszt, gyertyatartók és terítők nélkül.

Nagyszombat
Az egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szent asztal megfosztva áll. A húsvétváró Szűzanya nagyszombati bátorításával és segítségével figyeljünk Isten üzenetére.


Vissza...

2019. március 15.
Nagyböjt 2. vasárnapja
Városunkban március 17-24-ig szentségimádás lesz templomainkban. Program a hirdetőtáblán és honlapunkon is megtekinthető. Templomunk szentségimádási napja: március 20., szerda.
Bővebben
2019. március 15.
Templomunk liturgikus rendje
Április 1-3-ig (hétfő-kedd-szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz templom- unkban Dr. Lukácsi Zoltán székesegy- házi kanonok, teológiai tanár, Győr-szigeti plébános vezetésével.
Bővebben
2019. március 15.
Evangélium
„Az Úr az én világosságom, és ő az én üdvösségem.” (Zsolt 26)
Bővebben