Évközi 28. vasárnap

2015. október 9.

HIRDETÉSEK

- Az elmúlt hétvégén az álló perselybe 21.950 Ft-ot és 1.500 Ft-os Erzsébet utalványt adományoztak a kedves Hívek a helyi Karitász céljaira, melyet az egyházközségünkben élő fűtési és egyéb anyagi gondokkal küzdő emberek megsegítésére különíthettünk el. Hálával telt a szívünk Testvérek iránt, milyen sok tartós élelmiszert, könyvet, illetve takarót és hálózsákot adományoztak a Kárpátalján élő rászoruló családoknak és a menekülteknek. Isten fizesse meg nagylelkűségüket! Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára, így az építkezés folytatására való gyűjtést a rákövetkező héten tartjuk.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével továbbá szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk és plébániánk fenntartását!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. május 24.
Húsvét 6. vasárnapja
Pénteken (május 31.) szentségimádási nap lesz templomunkban. Minden kedves Hívőt szeretettel hívunk és várunk!
Bővebben
2019. május 24.
Templomunk liturgikus rendje
Szerdán (május 29.) a 18:00 órai szentmise kivételesen itt, a plébániatemplomban lesz!
Bővebben
2019. május 24.
Evangélium
„Magasztaljanak, Isten, a népek, minden nemzet áldjon téged.” (Zsolt 66)
Bővebben