Évközi 28. vasárnap

2015. október 9.

HIRDETÉSEK

- Az elmúlt hétvégén az álló perselybe 21.950 Ft-ot és 1.500 Ft-os Erzsébet utalványt adományoztak a kedves Hívek a helyi Karitász céljaira, melyet az egyházközségünkben élő fűtési és egyéb anyagi gondokkal küzdő emberek megsegítésére különíthettünk el. Hálával telt a szívünk Testvérek iránt, milyen sok tartós élelmiszert, könyvet, illetve takarót és hálózsákot adományoztak a Kárpátalján élő rászoruló családoknak és a menekülteknek. Isten fizesse meg nagylelkűségüket! Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára, így az építkezés folytatására való gyűjtést a rákövetkező héten tartjuk.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével továbbá szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk és plébániánk fenntartását!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben