Évközi 28. vasárnap

2015. október 9.

HIRDETÉSEK

- Az elmúlt hétvégén az álló perselybe 21.950 Ft-ot és 1.500 Ft-os Erzsébet utalványt adományoztak a kedves Hívek a helyi Karitász céljaira, melyet az egyházközségünkben élő fűtési és egyéb anyagi gondokkal küzdő emberek megsegítésére különíthettünk el. Hálával telt a szívünk Testvérek iránt, milyen sok tartós élelmiszert, könyvet, illetve takarót és hálózsákot adományoztak a Kárpátalján élő rászoruló családoknak és a menekülteknek. Isten fizesse meg nagylelkűségüket! Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára, így az építkezés folytatására való gyűjtést a rákövetkező héten tartjuk.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével továbbá szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk és plébániánk fenntartását!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. szeptember 20.
Évközi 25. vasárnap
Pénteken (szeptember 27.) az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlé- kezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. szeptember 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (szeptember 28.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. szeptember 20.
Evangélium
„Dicsérjétek az Urat, aki a szegényt fölemeli.” (Zsolt 112)
Bővebben