Évközi 28. vasárnap

2015. október 9.

HIRDETÉSEK

- Az elmúlt hétvégén az álló perselybe 21.950 Ft-ot és 1.500 Ft-os Erzsébet utalványt adományoztak a kedves Hívek a helyi Karitász céljaira, melyet az egyházközségünkben élő fűtési és egyéb anyagi gondokkal küzdő emberek megsegítésére különíthettünk el. Hálával telt a szívünk Testvérek iránt, milyen sok tartós élelmiszert, könyvet, illetve takarót és hálózsákot adományoztak a Kárpátalján élő rászoruló családoknak és a menekülteknek. Isten fizesse meg nagylelkűségüket! Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára, így az építkezés folytatására való gyűjtést a rákövetkező héten tartjuk.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével továbbá szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk és plébániánk fenntartását!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. március 15.
Nagyböjt 2. vasárnapja
Városunkban március 17-24-ig szentségimádás lesz templomainkban. Program a hirdetőtáblán és honlapunkon is megtekinthető. Templomunk szentségimádási napja: március 20., szerda.
Bővebben
2019. március 15.
Templomunk liturgikus rendje
Április 1-3-ig (hétfő-kedd-szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz templom- unkban Dr. Lukácsi Zoltán székesegy- házi kanonok, teológiai tanár, Győr-szigeti plébános vezetésével.
Bővebben
2019. március 15.
Evangélium
„Az Úr az én világosságom, és ő az én üdvösségem.” (Zsolt 26)
Bővebben