Évközi 14. vasárnap

2015. július 3.

Gondolatok az Apor-ereklye fogadásához

A héten érkezik plébániánkra Boldog Vilmos püspök, vértanú ereklyéje, az egyházmegyei Apor imaév keretében. Csütörtökön a Villa sori Nepomuki Szent János Kápolnában, pénteken pedig új templomunkban imádkozhatunk egész nap! A kitett Oltáriszentség imádása, az Úr Jézus valóságos jelenléte mellett most különös tisztelettel övezzük vértanú püspökünk ereklyéjét is. Ő Jézusnak, a Jó Pásztornak mindvégig hű követője lett, és földi élete végén maga is életét adta juhaiért. Bár ma már bátran beszélnek vértanúságáról hazánkon belül és kívül, a mi plébániánk híveinek egészen eleven módon kell átélnie, milyen nagy hálával tartozunk Apor püspök úrnak! 1943-ban benedikálta a Julianeum Szent Margit Kápolnáját, 1945-ben pedig – nem sokkal vértanúhalála előtt – létrehozta az önálló Árpádházi Szent Margit Lelkészséget. Tulajdonképpen Ő volt az első, aki már 70 évvel ezelőtt nyíltan beszélt egy templom építésének szükségességéről itt, a Lőverekben. Tudjuk és hisszük, hogy az elmúlt években, s különösen az építkezés nehéz fázisai között mindig szószólónk, közbenjárónk volt. Segítségét, imáink meghallgatását szüntelen érezzük ma is!
Bognár István plébános
 
A nyári szabadságukat töltőknek, a pihenni vágyó Testvéreknek Jézus szavaival kívánunktesti-lelki feltöltődést:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.”


Vissza...

2020. február 14.
Évközi 6. vasárnap
Jövő vasárnap a katolikus iskoláink és óvodáink támogatására tartunk országos gyűjtést.
Bővebben
2020. február 14.
Templomunk liturgikus rendje
Templomunk felszentelésének évfor- dulója, a nagyböjt 1. vasárnapja miatt, március 2-án, hétfőn, 18 órakor tartjuk az ünnepi hálaadó szentmisét. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Bővebben
2020. február 14.
Evangélium
„Boldogok, akik Isten útján járnak, és törvényét követik.” (Zsolt 118)
Bővebben