Évközi 14. vasárnap

2015. július 3.

Gondolatok az Apor-ereklye fogadásához

A héten érkezik plébániánkra Boldog Vilmos püspök, vértanú ereklyéje, az egyházmegyei Apor imaév keretében. Csütörtökön a Villa sori Nepomuki Szent János Kápolnában, pénteken pedig új templomunkban imádkozhatunk egész nap! A kitett Oltáriszentség imádása, az Úr Jézus valóságos jelenléte mellett most különös tisztelettel övezzük vértanú püspökünk ereklyéjét is. Ő Jézusnak, a Jó Pásztornak mindvégig hű követője lett, és földi élete végén maga is életét adta juhaiért. Bár ma már bátran beszélnek vértanúságáról hazánkon belül és kívül, a mi plébániánk híveinek egészen eleven módon kell átélnie, milyen nagy hálával tartozunk Apor püspök úrnak! 1943-ban benedikálta a Julianeum Szent Margit Kápolnáját, 1945-ben pedig – nem sokkal vértanúhalála előtt – létrehozta az önálló Árpádházi Szent Margit Lelkészséget. Tulajdonképpen Ő volt az első, aki már 70 évvel ezelőtt nyíltan beszélt egy templom építésének szükségességéről itt, a Lőverekben. Tudjuk és hisszük, hogy az elmúlt években, s különösen az építkezés nehéz fázisai között mindig szószólónk, közbenjárónk volt. Segítségét, imáink meghallgatását szüntelen érezzük ma is!
Bognár István plébános
 
A nyári szabadságukat töltőknek, a pihenni vágyó Testvéreknek Jézus szavaival kívánunktesti-lelki feltöltődést:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.”


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben