Évközi 14. vasárnap

2015. július 3.

Gondolatok az Apor-ereklye fogadásához

A héten érkezik plébániánkra Boldog Vilmos püspök, vértanú ereklyéje, az egyházmegyei Apor imaév keretében. Csütörtökön a Villa sori Nepomuki Szent János Kápolnában, pénteken pedig új templomunkban imádkozhatunk egész nap! A kitett Oltáriszentség imádása, az Úr Jézus valóságos jelenléte mellett most különös tisztelettel övezzük vértanú püspökünk ereklyéjét is. Ő Jézusnak, a Jó Pásztornak mindvégig hű követője lett, és földi élete végén maga is életét adta juhaiért. Bár ma már bátran beszélnek vértanúságáról hazánkon belül és kívül, a mi plébániánk híveinek egészen eleven módon kell átélnie, milyen nagy hálával tartozunk Apor püspök úrnak! 1943-ban benedikálta a Julianeum Szent Margit Kápolnáját, 1945-ben pedig – nem sokkal vértanúhalála előtt – létrehozta az önálló Árpádházi Szent Margit Lelkészséget. Tulajdonképpen Ő volt az első, aki már 70 évvel ezelőtt nyíltan beszélt egy templom építésének szükségességéről itt, a Lőverekben. Tudjuk és hisszük, hogy az elmúlt években, s különösen az építkezés nehéz fázisai között mindig szószólónk, közbenjárónk volt. Segítségét, imáink meghallgatását szüntelen érezzük ma is!
Bognár István plébános
 
A nyári szabadságukat töltőknek, a pihenni vágyó Testvéreknek Jézus szavaival kívánunktesti-lelki feltöltődést:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.”


Vissza...

2019. március 15.
Nagyböjt 2. vasárnapja
Városunkban március 17-24-ig szentségimádás lesz templomainkban. Program a hirdetőtáblán és honlapunkon is megtekinthető. Templomunk szentségimádási napja: március 20., szerda.
Bővebben
2019. március 15.
Templomunk liturgikus rendje
Április 1-3-ig (hétfő-kedd-szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz templom- unkban Dr. Lukácsi Zoltán székesegy- házi kanonok, teológiai tanár, Győr-szigeti plébános vezetésével.
Bővebben
2019. március 15.
Evangélium
„Az Úr az én világosságom, és ő az én üdvösségem.” (Zsolt 26)
Bővebben