Évközi 13. vasárnap

2015. június 26.

HIRDETÉSEK

- A héten első péntek, idős és beteg Testvéreinket keresem fel. Az esti szentmise előtt 1 órával gyónási lehetőség, valamint a Rózsafüzér Társulat imaórája lesz.

- Jövő vasárnap lesz az úgynevezett „Péter-fillér” gyűjtés, az Apostoli Szentszék világméretű misszióinak javára. Ugyancsak ezen a napon az elsővasárnapi gyűjtést a helyi Karitász céljaira, a nyári hittantábor költségeire fordítjuk. A gyűjtésből – melyhez adományaikat a kisebbik állóperselybe várjuk, – támogatni kívánjuk a nyári hittantáborunk résztvevőit. Isten fizesse meg!!!

- Az Apor imaév alkalmából Boldog Vilmos püspök ereklyéje július 9-én a Nepomuki Szent János kápolnába és 10-én új templomunkba érkezik. A program a szokott egész napos szentségimádási rend szerint történik, az egyes szentórákra szeretettel várjuk a jelentkezőket!

- Még lehet intézni a második féléves újság előfizetéseket, a szentmisék után a verandán.

- Jövő héten a plébánia irodája zárva tart. Július 6-tól a szokott rend szerint szeretettel várjuk a kedves Testvéreket!

- A Filharmónia szervezésében Orgona-koncertet tartanak július 2-án 20 órakor a soproni Szent György Templomban, Spányi Miklós közreműködésével.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével továbbá szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk és plébániánk fenntartását!

A nyári szabadságukat nálunk töltő, továbbá a pihenni vágyó, vagy épp vakációra induló Testvéreknek Jézus szavaival kívánunk testi-lelki feltöltődést:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és
alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.”


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben