Úrnapja

2015. június 5.

- Ma az elsővasárnapi gyűjtést a helyi Karitász céljaira fordítjuk. A gyűjtésből támogatni kívánjuk a nyári hittantáborunk résztvevőit. Isten fizesse meg!!!

- Június 12-én pénteken Jézus Szentséges Szíve főünnepén lesz egész napos szentségimádásunk. A program a hirdetőtáblán olvasható, az egyes szentórákra szeretettel várjuk a jelentkezőket!

- Jövő szombattól nem lesz „Mocorgók” miséje, de egész nyár folyamán szeretettel várjuk a gyerekeket és a fiatalokat, különösen is a ½ 10-es szentmisékre egészen szeptemberig. Jövő vasárnap a diákmisét hálaadásul imádkozzuk, megköszönve az elmúlt iskolaév kegyelmeit. A nyár folyamán a közösségeink rendszeres összejövetele is szünetel az iskolakezdésig!

- Idén is szervezünk buszos zarándoklatot június 26-án Mariazellbe kellő számú jelentkező esetén. Legkésőbb 10-ig szerdáig lehet jelentkezni a plébánia irodai órában. A buszos zarándoklat költsége 4.000 Ft, melyet a buszon szednek össze. A plébánia gyalogos zarándokai szeretnék magukkal vinni a hívek könyörgéseit, ima szándékait idei útjukon a Szűzanyához Mariazellbe. Az út során egy-egy zarándok a napi imái közé felveszi a plébánia híveinek imáit is, és magával hordozza azt. A templom előterében erre a célra kihelyezett papírdobozba június 22-ei indulásukig gyűjtjük az imaszándékokat.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk fenntartását!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. március 15.
Nagyböjt 2. vasárnapja
Városunkban március 17-24-ig szentségimádás lesz templomainkban. Program a hirdetőtáblán és honlapunkon is megtekinthető. Templomunk szentségimádási napja: március 20., szerda.
Bővebben
2019. március 15.
Templomunk liturgikus rendje
Április 1-3-ig (hétfő-kedd-szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz templom- unkban Dr. Lukácsi Zoltán székesegy- házi kanonok, teológiai tanár, Győr-szigeti plébános vezetésével.
Bővebben
2019. március 15.
Evangélium
„Az Úr az én világosságom, és ő az én üdvösségem.” (Zsolt 26)
Bővebben