Úrnapja

2015. június 5.

- Ma az elsővasárnapi gyűjtést a helyi Karitász céljaira fordítjuk. A gyűjtésből támogatni kívánjuk a nyári hittantáborunk résztvevőit. Isten fizesse meg!!!

- Június 12-én pénteken Jézus Szentséges Szíve főünnepén lesz egész napos szentségimádásunk. A program a hirdetőtáblán olvasható, az egyes szentórákra szeretettel várjuk a jelentkezőket!

- Jövő szombattól nem lesz „Mocorgók” miséje, de egész nyár folyamán szeretettel várjuk a gyerekeket és a fiatalokat, különösen is a ½ 10-es szentmisékre egészen szeptemberig. Jövő vasárnap a diákmisét hálaadásul imádkozzuk, megköszönve az elmúlt iskolaév kegyelmeit. A nyár folyamán a közösségeink rendszeres összejövetele is szünetel az iskolakezdésig!

- Idén is szervezünk buszos zarándoklatot június 26-án Mariazellbe kellő számú jelentkező esetén. Legkésőbb 10-ig szerdáig lehet jelentkezni a plébánia irodai órában. A buszos zarándoklat költsége 4.000 Ft, melyet a buszon szednek össze. A plébánia gyalogos zarándokai szeretnék magukkal vinni a hívek könyörgéseit, ima szándékait idei útjukon a Szűzanyához Mariazellbe. Az út során egy-egy zarándok a napi imái közé felveszi a plébánia híveinek imáit is, és magával hordozza azt. A templom előterében erre a célra kihelyezett papírdobozba június 22-ei indulásukig gyűjtjük az imaszándékokat.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk fenntartását!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. szeptember 20.
Évközi 25. vasárnap
Pénteken (szeptember 27.) az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlé- kezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. szeptember 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (szeptember 28.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. szeptember 20.
Evangélium
„Dicsérjétek az Urat, aki a szegényt fölemeli.” (Zsolt 112)
Bővebben