Szentháromság vasárnapja

2015. május 29.

- A Jó Isten iránt érzett kimondhatatlan hálával szívünkben szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik hozzájárultak az elsőáldozások, a bérmálás és a pünkösdhétfői hálaadás előkészületeihez, szervezéséhez és lebonyolításához :-)

- Az elmúlt vasárnap új templomunk szépítésére, a további munkálatokra 219.800 Ft adomány gyűlt össze, ebből 32.050 Ft-ot a csepregi hívektől kaptunk. Isten fizesse meg!!!

- Pénteken, a hónap első péntekén idős, beteg Testvéreinket keresem fel. Az esti szentmise előtt 1 órával gyónási lehetőség, valamint a Rózsafüzér Társulat imaórája lesz.

- Jövő szombaton lesz a tanév utolsó „Mocorgók” miséje, vasárnap pedig a diákmise az Úrnapi körmenet miatt elmarad, de egész nyár folyamán szeretettel várjuk a gyerekeket és a fiatalokat, különösen is a ½ 10-es szentmisékre június 14-től szeptemberig. Június második vasárnapján a diákmisét hálaadásul imádkozzuk, megköszönve az elmúlt iskolaév kegyelmeit. A nyár folyamán nem lesz „mocorgók miséje”, ahogy közösségeink rendszeres összejövetele is szünetel az iskolakezdésig!

- Jövő vasárnap lesz csodaszép katolikus ünnepünk, Úrnapja. Várjuk a kislányok, különösen is az idei elsőáldozók segítségét virághintésre. Kis kosarakat is hozzanak magukkal! Szeretettel fogadunk virágszirmokat a kedves Testvérektől a jövő hétvégére. Június 6-án, szombaton délután zöldgally-gyűjtéshez várjuk férfiak részvételét. Indulás a Haranglábtól 15 órakor. Aki tud, ágnyeső ollót és fűrészt hozzon magával. Június 7-én, vasárnap reggel 5 órai kezdettel férfiak, 6 órai kezdettel nők segítségét várjuk a sátorépítéshez és díszítéshez. A jövő vasárnap az elsővasárnapi gyűjtést a helyi Karitász céljaira, a nyári hittantábor költségeire fordítjuk.

- Idén is szervezünk buszos zarándoklatot június 26-án Mariazellbe kellő számú jelentkező esetén. Jelentkezni a plébánia irodai órákban lehet június 10-ig. A zarándoklat költsége 4.000 Ft, melyet a buszon szednek össze.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk fenntartását!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. szeptember 13.
Évközi 24. vasárnap
A búcsú napján szeretnénk vendégül látni minden jelenlevőt, ezért szeretettel kérünk a kedves Hívektől édes és sós süteményeket.
Bővebben
2019. szeptember 13.
Templomunk liturgikus rendje
Szeptember 17-én (kedd) lesz a Villa sori Nepomuki Szt. János kápolna 120. újra felszentelésének évfordulója. Ezen a napon 18 órakor búcsúi szentmise lesz a kápolnában.
Bővebben
2019. szeptember 13.
Evangélium
„Felkelek, és útnak indulok, Atyám házába térek.” (Lk 15,18)
Bővebben