Pünkösdvasárnap

2015. május 22.

- Pünkösdhétfőn délelőtt 10-kor és 16 órakor lesznek szentmisék. A délutáni szentmisét hálából mutatjuk be egyházközségünk híveiért, illetve mindazokért, akik bármilyen módon kivették részüket új templomunk építéséből. Az ünnepi szentmisét Finta József kanonok, csepregi esperesplébános mutatja be. Édes és sós süteményeket a kedves Hívektől hálásan fogadunk vasárnap reggel 8-tól 12 óráig, illetve hétfőn 9-től 11 óráig!

- „Templomépítő” vasárnapi gyűjtést ezen a hétvégén, illetve holnap, pünkösdhétfőn tartjuk meg. Köszönjük adományaikat, ezzel a még megoldásra váró feladatok kezdését segítik!

- Május 28-án, csütörtökön 15 órakor a templomban lesz a bérmálási próba, illetve a fiatalok és szüleik gyóntatása. Szombaton 10 órakor pedig a bérmálkozásra kerül sor, először új templomunkban. Imádkozzunk értük, hogy elnyerjék a Szentlélek hét ajándékát!

- Május 31-én szentségimádásra és hagyományos kópházi zarándoklatunkra szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreinket. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz plébániánk új Tanácsadó Testület tagjainak eskütétele. Kópházára gyalogosan 17:30-kor indulunk, előreláthatóan este 8 órakor kezdődik a szentmise a Fekete Madonna kegytemplomban. Részlet a faliújságon olvasható :-)

- Idén is szervezünk buszos zarándoklatot június 26-án Mariazellbe kellő számú jelentkező esetén. Jelentkezni a plébánia irodai órákban lehet június 10-ig. A zarándoklat költsége 4.000 Ft, melyet a buszon szednek össze.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk fenntartását!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. szeptember 20.
Évközi 25. vasárnap
Pénteken (szeptember 27.) az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlé- kezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. szeptember 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (szeptember 28.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. szeptember 20.
Evangélium
„Dicsérjétek az Urat, aki a szegényt fölemeli.” (Zsolt 112)
Bővebben