Pünkösdvasárnap

2015. május 22.

- Pünkösdhétfőn délelőtt 10-kor és 16 órakor lesznek szentmisék. A délutáni szentmisét hálából mutatjuk be egyházközségünk híveiért, illetve mindazokért, akik bármilyen módon kivették részüket új templomunk építéséből. Az ünnepi szentmisét Finta József kanonok, csepregi esperesplébános mutatja be. Édes és sós süteményeket a kedves Hívektől hálásan fogadunk vasárnap reggel 8-tól 12 óráig, illetve hétfőn 9-től 11 óráig!

- „Templomépítő” vasárnapi gyűjtést ezen a hétvégén, illetve holnap, pünkösdhétfőn tartjuk meg. Köszönjük adományaikat, ezzel a még megoldásra váró feladatok kezdését segítik!

- Május 28-án, csütörtökön 15 órakor a templomban lesz a bérmálási próba, illetve a fiatalok és szüleik gyóntatása. Szombaton 10 órakor pedig a bérmálkozásra kerül sor, először új templomunkban. Imádkozzunk értük, hogy elnyerjék a Szentlélek hét ajándékát!

- Május 31-én szentségimádásra és hagyományos kópházi zarándoklatunkra szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreinket. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz plébániánk új Tanácsadó Testület tagjainak eskütétele. Kópházára gyalogosan 17:30-kor indulunk, előreláthatóan este 8 órakor kezdődik a szentmise a Fekete Madonna kegytemplomban. Részlet a faliújságon olvasható :-)

- Idén is szervezünk buszos zarándoklatot június 26-án Mariazellbe kellő számú jelentkező esetén. Jelentkezni a plébánia irodai órákban lehet június 10-ig. A zarándoklat költsége 4.000 Ft, melyet a buszon szednek össze.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják új templomunk fenntartását!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben