Fényes húsvéti örömünk

2015. április 5.

Fényes húsvéti örömünk

Az evangélium szó örömhírt jelent. A mi feladatunk, krisztusi küldetésünk pedig az, hogy ezt az örömhírt, Jézus feltámadásának fényes húsvéti örömét hirdessük mindig és mindenkinek.
A probléma csupán az, hogy mi gyakran úgy érezzük, itt és most, ebben a mai helyzetben, hogy semmi okunk sincs a húsvéti öröm hirdetésére. Igen, valóban vannak körülöttünk és bennünk bőven gondok és bajok, de húsvéti örömünk oka mégsem változik!
Bármennyi baj érhet is bennünket, bárhogy szomorítson szeretteink szenvedése és halála, mi mégis pont húsvét örömébe kapaszkodva vállaljuk az életet. Nem mernék evangéliumot olvasni, ha nem hinnék
abban az örömhírben, hogy Jézus halálával már legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet.
Miféle örömhír lenne az, amely abból áll, hogy a mi Urunk és Mesterünk „meghalt és eltemették”?
Mit érne ez a kijelentés, ha nem lenne ott a folytatása, hogy „harmadnapra feltámadt a halálból”?
Igen, csak húsvéti örömből élhet a kereszténység. Húsvét hajnala: hitünk születésnapja. Ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiábavaló lenne a hitünk. Az élet Ura halálával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. Ezzel bebizonyította, hogy az élet erősebb, mint a halál. A mi életünk sem reménytelen vándorlás a sír felé, hanem boldog törekvés az élő Jézus felé, aki utunk végén vár minket. Ez a húsvéti öröm tartalma. És ez teljesen független a külső körülményektől. Bármi van körülöttem, én örülök, mert meg vagyok váltva. Életemben már nem a bűn uralkodik, hanem Jézus Krisztus. És Ő vár földi életutam végén is. Tehát nem a semmi felé, a pusztulásba, hanem az életbe megyek. Abba az életbe, amely a földi létnél sokkal szebb, hisz maga az örök élet, az örök boldogság. Ezért lehet és ezért kell is örülni. És ezért kell ezt az örömet mindenkinek hirdetni. A körülöttünk élő elkeseredett és reményvesztett emberek felé is nekünk kell örömet sugároznunk, hogy a kétségbeejtő körülmények ellenére se adják fel, hanem bízzanak abban, hogy amint nagypéntek után nagyon hamar jön a húsvét, éppen úgy fog jönni a mi földi életünk nagypénteke után is az igazi, az örök húsvét.

Egyházközségünk minden tagjának és családjának áldott Húsvétot, a feltámadás örömét kívánjuk!

Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben