Fényes húsvéti örömünk

2015. április 5.

Fényes húsvéti örömünk

Az evangélium szó örömhírt jelent. A mi feladatunk, krisztusi küldetésünk pedig az, hogy ezt az örömhírt, Jézus feltámadásának fényes húsvéti örömét hirdessük mindig és mindenkinek.
A probléma csupán az, hogy mi gyakran úgy érezzük, itt és most, ebben a mai helyzetben, hogy semmi okunk sincs a húsvéti öröm hirdetésére. Igen, valóban vannak körülöttünk és bennünk bőven gondok és bajok, de húsvéti örömünk oka mégsem változik!
Bármennyi baj érhet is bennünket, bárhogy szomorítson szeretteink szenvedése és halála, mi mégis pont húsvét örömébe kapaszkodva vállaljuk az életet. Nem mernék evangéliumot olvasni, ha nem hinnék
abban az örömhírben, hogy Jézus halálával már legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet.
Miféle örömhír lenne az, amely abból áll, hogy a mi Urunk és Mesterünk „meghalt és eltemették”?
Mit érne ez a kijelentés, ha nem lenne ott a folytatása, hogy „harmadnapra feltámadt a halálból”?
Igen, csak húsvéti örömből élhet a kereszténység. Húsvét hajnala: hitünk születésnapja. Ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiábavaló lenne a hitünk. Az élet Ura halálával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. Ezzel bebizonyította, hogy az élet erősebb, mint a halál. A mi életünk sem reménytelen vándorlás a sír felé, hanem boldog törekvés az élő Jézus felé, aki utunk végén vár minket. Ez a húsvéti öröm tartalma. És ez teljesen független a külső körülményektől. Bármi van körülöttem, én örülök, mert meg vagyok váltva. Életemben már nem a bűn uralkodik, hanem Jézus Krisztus. És Ő vár földi életutam végén is. Tehát nem a semmi felé, a pusztulásba, hanem az életbe megyek. Abba az életbe, amely a földi létnél sokkal szebb, hisz maga az örök élet, az örök boldogság. Ezért lehet és ezért kell is örülni. És ezért kell ezt az örömet mindenkinek hirdetni. A körülöttünk élő elkeseredett és reményvesztett emberek felé is nekünk kell örömet sugároznunk, hogy a kétségbeejtő körülmények ellenére se adják fel, hanem bízzanak abban, hogy amint nagypéntek után nagyon hamar jön a húsvét, éppen úgy fog jönni a mi földi életünk nagypénteke után is az igazi, az örök húsvét.

Egyházközségünk minden tagjának és családjának áldott Húsvétot, a feltámadás örömét kívánjuk!

Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben