Nagyböjt 4. vasárnapja

2015. március 13.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 179.915 Ft-ot volt, ebből az álló perselybe 19.145 Ft-ot és egy 500 Ft-os Erzsébet utalványt a helyi Karitász céljaira, a rászorulók megsegítésére különítettünk el. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg! Ma a Kárpátalján élő nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek megsegítésére adományozhatnak a kedves hívek, jövő vasárnap pedig a szentföldi templomok és kegyhelyek javára gyűjtünk.

- Március 18-án, szerdán a soproni templomok sorában a mi plébániánk következik a szentségimádásban. A programot a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Nagyböjt péntekjein 17.15-kor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. Megköszönjük az Ifi csoport, a Hittanosok és a Ministránsok közreműködését, s egyben felkérjük Házas kört és a Család csoportot a következő alkalomra március 20-ára.

- Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Varga László helynök,kaposvári plébános vezeti, március 23-án hétfőn, 24-én kedden és 25-én szerdán az esti szentmisék keretében. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

- Adónk 1+1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), illetve Szent Margit Alapítványunkat (adószáma: 19112941-1-08) támogathatják. Önnek csak egyetlen nyilatkozat, nekünk egy új templom berendezésének öröme! :-)

- Ezen a hétvégén a Szentatyával együtt imádkozzunk a szentmisékben az egész világ békéjéért.

- A mai naptól egész héten át a jövő vasárnapig, Szent József ünnepének hetében a soproni templomokban egész napos szentségimádás lesz, minden nap más-más helyszínen.

- A jövő hétvégén lesz a győri Könnyező Szűzanya Kegyképének a búcsúja. A programokról részletesen a hirdetőtáblán tájékozódhatnak.

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben