Nagyböjt 4. vasárnapja

2015. március 13.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 179.915 Ft-ot volt, ebből az álló perselybe 19.145 Ft-ot és egy 500 Ft-os Erzsébet utalványt a helyi Karitász céljaira, a rászorulók megsegítésére különítettünk el. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg! Ma a Kárpátalján élő nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek megsegítésére adományozhatnak a kedves hívek, jövő vasárnap pedig a szentföldi templomok és kegyhelyek javára gyűjtünk.

- Március 18-án, szerdán a soproni templomok sorában a mi plébániánk következik a szentségimádásban. A programot a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Nagyböjt péntekjein 17.15-kor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. Megköszönjük az Ifi csoport, a Hittanosok és a Ministránsok közreműködését, s egyben felkérjük Házas kört és a Család csoportot a következő alkalomra március 20-ára.

- Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Varga László helynök,kaposvári plébános vezeti, március 23-án hétfőn, 24-én kedden és 25-én szerdán az esti szentmisék keretében. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

- Adónk 1+1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), illetve Szent Margit Alapítványunkat (adószáma: 19112941-1-08) támogathatják. Önnek csak egyetlen nyilatkozat, nekünk egy új templom berendezésének öröme! :-)

- Ezen a hétvégén a Szentatyával együtt imádkozzunk a szentmisékben az egész világ békéjéért.

- A mai naptól egész héten át a jövő vasárnapig, Szent József ünnepének hetében a soproni templomokban egész napos szentségimádás lesz, minden nap más-más helyszínen.

- A jövő hétvégén lesz a győri Könnyező Szűzanya Kegyképének a búcsúja. A programokról részletesen a hirdetőtáblán tájékozódhatnak.

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben