Árpádházi Szent Margit Templombúcsúnk Ünnepe

2015. január 16.

- Ma van Templomunk búcsúja. A 9:30-as diákmisét és a 11 órás ünnepi szentmisét Kovács Gergő Vilmos, újmisés atya mutatja be. A hétvége perselybevételét új templomunk padjainak elkészítésére fordítjuk. Hálásan köszönjük bőkezűségüket :-)

- Január 24-én Sopron város egyházközségei sorában mi is részt veszünk a rászorulók étkeztetésében a Szent Imre Plébániával közös szervezésben. Kérjük szíves imáikat és támogatásukat!

- Jövő héten hétfőn, kedden, csütörtökön nem lesznek szentmisék. Szerda és péntek este, illetve a hétvégén már a szokott miserend szerint várjuk a kedves Híveket!

- Örömmel tudatjuk, hogy új templomunk szentelése 2015. március 1-jén 15 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrálja.

- Január 19-24-ig kerül megtartásra a soproni Ökumenikus Imahét, amikor együtt imádkozunk a Krisztushívők egységéért. Mottója: Adj innom! Részletes programja a hirdetőtáblán olvasható.
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben