Árpádházi Szent Margit Templombúcsúnk Ünnepe

2015. január 16.

- Ma van Templomunk búcsúja. A 9:30-as diákmisét és a 11 órás ünnepi szentmisét Kovács Gergő Vilmos, újmisés atya mutatja be. A hétvége perselybevételét új templomunk padjainak elkészítésére fordítjuk. Hálásan köszönjük bőkezűségüket :-)

- Január 24-én Sopron város egyházközségei sorában mi is részt veszünk a rászorulók étkeztetésében a Szent Imre Plébániával közös szervezésben. Kérjük szíves imáikat és támogatásukat!

- Jövő héten hétfőn, kedden, csütörtökön nem lesznek szentmisék. Szerda és péntek este, illetve a hétvégén már a szokott miserend szerint várjuk a kedves Híveket!

- Örömmel tudatjuk, hogy új templomunk szentelése 2015. március 1-jén 15 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrálja.

- Január 19-24-ig kerül megtartásra a soproni Ökumenikus Imahét, amikor együtt imádkozunk a Krisztushívők egységéért. Mottója: Adj innom! Részletes programja a hirdetőtáblán olvasható.
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. március 15.
Nagyböjt 2. vasárnapja
Városunkban március 17-24-ig szentségimádás lesz templomainkban. Program a hirdetőtáblán és honlapunkon is megtekinthető. Templomunk szentségimádási napja: március 20., szerda.
Bővebben
2019. március 15.
Templomunk liturgikus rendje
Április 1-3-ig (hétfő-kedd-szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz templom- unkban Dr. Lukácsi Zoltán székesegy- házi kanonok, teológiai tanár, Győr-szigeti plébános vezetésével.
Bővebben
2019. március 15.
Evangélium
„Az Úr az én világosságom, és ő az én üdvösségem.” (Zsolt 26)
Bővebben