Árpádházi Szent Margit Templombúcsúnk Ünnepe

2015. január 16.

- Ma van Templomunk búcsúja. A 9:30-as diákmisét és a 11 órás ünnepi szentmisét Kovács Gergő Vilmos, újmisés atya mutatja be. A hétvége perselybevételét új templomunk padjainak elkészítésére fordítjuk. Hálásan köszönjük bőkezűségüket :-)

- Január 24-én Sopron város egyházközségei sorában mi is részt veszünk a rászorulók étkeztetésében a Szent Imre Plébániával közös szervezésben. Kérjük szíves imáikat és támogatásukat!

- Jövő héten hétfőn, kedden, csütörtökön nem lesznek szentmisék. Szerda és péntek este, illetve a hétvégén már a szokott miserend szerint várjuk a kedves Híveket!

- Örömmel tudatjuk, hogy új templomunk szentelése 2015. március 1-jén 15 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök celebrálja.

- Január 19-24-ig kerül megtartásra a soproni Ökumenikus Imahét, amikor együtt imádkozunk a Krisztushívők egységéért. Mottója: Adj innom! Részletes programja a hirdetőtáblán olvasható.
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. május 17.
Húsvét 5. vasárnapja
Pénteken (május 24.) az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. május 17.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (május 25.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. május 17.
Evangélium
„Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké.” (Zsolt 144)
Bővebben