Advent 4. vasárnapja

2014. december 19.

- Az elmúlt hétvégén összesen 104.995 Ft-ot adományoztak a kedves Hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg! Ma a templomépítés befejezésére gyűjtünk.

- Hétfőn és kedden lesznek az utolsó Rorate szentmisék, gyermekeinket utána reggelivel várjuk a verandán. Hálás szívvel mondunk köszönetet a bőkezű felajánlásokért, a sok önzetlen segítségért!

- Köszönjük a ministránsok, fiataljaink részvételét a negyedik gyertyagyújtásnál.

- A karácsonyi pásztorjáték december 24-én, szerdán délután 4 órakor lesz.

- A karácsonyi és újévi ünnepi miserend részleteit a hirdetőtáblán olvashatják.

- Előre jelezzük, hogy 2015. január 1-től megváltozik a miserend, szombatonként 18 órakor kezdődnek a szentmisék. Vasárnap este 5 órakor nem lesznek többé szentmisék!

- A plébánia irodája december 22-én és 29-én tart ügyeletet 8:30-11:00-ig, tehát december 23-tól január 4-ig zárva tartunk. Január 5-től a szokott rend szerint várjuk a kedves Testvéreket.

- A 2015. évi újság előfizetéseket már lehet rendezni.

„…emberek, egy szalmaszállal, tudjátok-e?
talán a menthetetlent mentitek.
…de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!”

Nagy Gáspár csodaszép versével kívánok az Árpádházi Szent Margit Plébánia hívő közösségének áldott, szent karácsonyt és kegyelemteljes, békés új esztendőt! Az Úr Jézus születésének szent öröme ragyogja be minden kedves család életét!
 
Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendők kívánok minden kedves Testvérünknek!


 


Vissza...

2019. május 17.
Húsvét 5. vasárnapja
Pénteken (május 24.) az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. május 17.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (május 25.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. május 17.
Evangélium
„Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké.” (Zsolt 144)
Bővebben