Advent 4. vasárnapja

2014. december 19.

- Az elmúlt hétvégén összesen 104.995 Ft-ot adományoztak a kedves Hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg! Ma a templomépítés befejezésére gyűjtünk.

- Hétfőn és kedden lesznek az utolsó Rorate szentmisék, gyermekeinket utána reggelivel várjuk a verandán. Hálás szívvel mondunk köszönetet a bőkezű felajánlásokért, a sok önzetlen segítségért!

- Köszönjük a ministránsok, fiataljaink részvételét a negyedik gyertyagyújtásnál.

- A karácsonyi pásztorjáték december 24-én, szerdán délután 4 órakor lesz.

- A karácsonyi és újévi ünnepi miserend részleteit a hirdetőtáblán olvashatják.

- Előre jelezzük, hogy 2015. január 1-től megváltozik a miserend, szombatonként 18 órakor kezdődnek a szentmisék. Vasárnap este 5 órakor nem lesznek többé szentmisék!

- A plébánia irodája december 22-én és 29-én tart ügyeletet 8:30-11:00-ig, tehát december 23-tól január 4-ig zárva tartunk. Január 5-től a szokott rend szerint várjuk a kedves Testvéreket.

- A 2015. évi újság előfizetéseket már lehet rendezni.

„…emberek, egy szalmaszállal, tudjátok-e?
talán a menthetetlent mentitek.
…de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!”

Nagy Gáspár csodaszép versével kívánok az Árpádházi Szent Margit Plébánia hívő közösségének áldott, szent karácsonyt és kegyelemteljes, békés új esztendőt! Az Úr Jézus születésének szent öröme ragyogja be minden kedves család életét!
 
Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendők kívánok minden kedves Testvérünknek!


 


Vissza...

2019. március 15.
Nagyböjt 2. vasárnapja
Városunkban március 17-24-ig szentségimádás lesz templomainkban. Program a hirdetőtáblán és honlapunkon is megtekinthető. Templomunk szentségimádási napja: március 20., szerda.
Bővebben
2019. március 15.
Templomunk liturgikus rendje
Április 1-3-ig (hétfő-kedd-szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz templom- unkban Dr. Lukácsi Zoltán székesegy- házi kanonok, teológiai tanár, Győr-szigeti plébános vezetésével.
Bővebben
2019. március 15.
Evangélium
„Az Úr az én világosságom, és ő az én üdvösségem.” (Zsolt 26)
Bővebben