Szent Kereszt felmagasztalása

2014. szeptember 11.

- Az elmúlt hétvégén 136.870 Ft-ot adományoztak a kedves Testvérek, ebből az álló perselybe 19.350 Ft-ot és egy 1.000 Ft-os Erzsébet utalványt a helyi Karitász céljaira, a rászorulók megsegítésére különítettünk el. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg! Jövő héten „templomépítő” vasárnap az új templomunk építésének befejezéséhez adakozhatnak a kedves Hívek.

- A plébániai külön hittan holnaptól, hétfőnként délután 15:30-tól kezdődik. A többi plébániai csoport is szeptember közepétől indul és várja nyitott szívvel új érdeklődők jelentkezését :-)

- Hittanos gyermekeink tanév eleji közös szentgyónási alkalma szeptember 18-án, csütörtökön lesz a Hunyadi iskolában, a hittanórák keretében. A többi diák és felnőtt rendelkezésére is készséggel állunk a hétköznapi szentmisék előtt vagy után, s ezen kívül előre megbeszélt időpontban is.

- Az iskolában már kiosztottuk a misenaplókat. Természetesen itt, a plébánián is igény szerint átvehetők. Kérjük a szülőket és nagyszülőket, jöjjenek ők is gyermekeikkel együtt a templomba, vasárnaponként hűségesen! Külön szeretettel ajánljuk a kisgyermekes családoknak a szombat 4 órakor kezdődő mocorgók, valamint a nagyobbaknak, iskolásoknak a vasárnap fél 10-es diákmisét!

- Szeptember 18-án, csütörtökön a szentmise után 18:30-kor szeretettel hívjuk és várjuk az egyházközségi képviselő testület tagjait gyűlésre, megjelenésükre feltétlenül számítunk!

- Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket "társadalmi munkára" a Szent Margit Plébániára (gyülekező a haranglábnál) jövő szombaton, 2014. szeptember 20-án reggel 8-tól 12 óráig. Szükségünk lenne 2 fő kőművesre és 6 fő segéderőre. Kérjük, aki tud hozzon magával talicskát, lapátot és ásót! Segítségüket előre is köszönjük :-)
- A Keresztény Szüreti Bálra invitálunk minden érdeklődőt, mely október 18-án lesz a Solo Restaurant-ban, Mediterranoban. Részleteket a hirdetőtáblán olvashatnak.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével támogatják a templomépítés munkálatait!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben