Évközi 23. vasárnap

2014. szeptember 5.

- Az elmúlt hétvégén templomunkban 58.050 Ft-ot és 1.500 €-t adományoztak a kedves Testvérek. Augusztus 15-én a kópházi Kegytemplom búcsúnapján 151.500 Ft-tot, a múlt vasárnap, augusztus 31-én a Bencés templomban pedig 42.870 Ft-ot ajánlottak fel a kedves Hívek az új templomunk építésének befejezéséhez. Hálásan köszönjük! Ma az állópersely bevételét a helyi Karitász céljaira, a rászorulók megsegítésére különítjük el.

- Szeptember 12-én, pénteken Szűz Mária Szent nevének ünnepén egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a szokott rend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Holnaptól Kisboldogasszony ünnepétől hétfőnként reggel 7 órakor ismét lesznek szentmisék templomunkban.

- A plébániai külön hittan szeptember 15-én, hétfőn délután kezdődik. Várjuk a szülők és gyermekeik jelentkezését a plébánián irodai órák alatt. A többi plébániai csoport is szeptember közepétől indul és várja nyitott szívvel új érdeklődők jelentkezését :-)

- Minden kedves Testvérünknek szeretném megköszönni nagylelkűségét, önzetlen segítségét, mellyel lehetővé tették templomunk felépülését. Hálás szívvel fogadjuk továbbiakban is támogatásukat az építkezés teljes befejezéséhez illetve a templom környékének szebbé tételéhez!

- A múlt szombaton, augusztus 30-án elkezdődtek a „társadalmi munkák” új templomunk körül. Köszönetet szeretnénk mondani a Szent Margit Plébánia nevében a lelkes résztvevőknek, akik az esős idő ellenére is örömmel vállaltak szerepet a munkában. Hálával tartozunk a Szent Imre Plébániáról érkező testvéreinknek, valamint a sok fiatalnak és a régebb óta fiataloknak is! A munkák folytatásával kapcsolatosan hamarosan tájékoztatást adunk. Isten fizesse meg valamennyiüknek!

- Szeptember 12-én, pénteken és 15-én, hétfőn a plébániai iroda zárva tart szerdától a szokott rend szerint ismét örömmel várjuk a kedves Testvéreket!

A tanévkezdés napjaiban nagy szeretettel foglaljuk imáinkba a diákokat, tanárokat és a szülőket egyaránt!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben