Évközi 22. vasárnap

2014. augusztus 29.

- Az elmúlt hétvégi gyűjtés 110.075 Ft volt, melyből 41.155 Ft-ot az új templom építésének befejezéséhez adományoztak a kedves Hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg! Jövő vasárnap az állópersely bevételét a helyi Karitász céljaira, a rászorulók megsegítésére különítjük el.

- Ma a Bencés templomba megyünk bemutatni az új templomunkat, a „vendégmise-sorozat” keretében.

- Szeptember 5-én elsőpénteken látogatom a betegeket. Az esti szentmise előtt egy órával gyónási lehetőség, valamint a Rózsafüzér Társulat imaórája lesz.

- Az iskolás diákjaink számára szeptember 7-én, vasárnap lesz a Veni Sancte a fél 10-es szentmise keretében. Hívjuk együtt a Szentlelket az új tanévre!

- Szeptember 8-ától Kisboldogasszony ünnepétől hétfőnként reggel 7 órakor ismét lesznek szentmisék templomunkban.

- A plébániai külön hittan szeptember 15-én, hétfőn délután kezdődik. Várjuk a szülők és gyermekeik jelentkezését a plébánián irodai órák alatt. A többi plébániai csoport is szeptember közepétől indul és várja nyitott szívvel új érdeklődők jelentkezését :-)

- Minden kedves Testvérünknek szeretném megköszönni nagylelkűségüket, önzetlen segítségüket, mellyel lehetővé tették templomunk felépülését. Hálás szívvel fogadjuk továbbiakban is támogatásukat az építkezés teljes befejezéséhez illetve a templom környékének szebbé tételéhez!
 
A tanévkezdés napjaiban nagy szeretettel foglaljuk imáinkba a diákokat, tanárokat és a szülőket egyaránt!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben