Évközi 20. vasárnap

2014. augusztus 17.

Ünnepi gondolatok

Nagyboldogasszony, Mária mennybevételének főünnepe után, Szent István első királyunk, Magyarország fővédőszentje ünnepének megülése előtt állunk. Mi a közös e két fő ünnepünkben? Az égi születésnap! Szent István ugyanazon a napon, augusztus 15-én fejezte be földi életét mint a Boldogságos Szűzanya Mária, égi Édesanyánk! S mielőtt meghalt, országát Mária oltalmába ajánlotta. Azóta nevezzük mi magyarok Nagyboldogasszonyt Magyarország Nagyasszonyának, édes magyar hazánkat pedig Regnum Marianumnak, Mária Országának.
Harsányi Lajossal, a híres győri kanonok, papköltővel kérdezzük ma mi is: mit jelent a Szent Jobb, merre mutat a „soha el nem porladó kezű” Szent Király?
- Először is, vezérel minket, utat mutat ma is: az újpogányságból a kereszténység, Krisztus felé. Mert az „Úr Jézus a legszebb életút. Nála a lelkünk révbe jut.”
- De ez a kéz oltalmaz, véd is minket. Ahogy egykor legyőzött minden külső és belső ellenséget, úgy óv bennünket ma is hathatós közbenjárásával.
- S mindenek fölött, ez a kéz imádkozó kéz. Imádságra, eleven hitre, szilárd erkölcsre tanította, s tanítja ma is népét, és ez az ima egész életét átjárta.
Köszönjük meg Istennek a Szent Jobbot és figyeljünk Szent István kezének útmutatására! Bízzunk ma is oltalmában! És higgyük, hogy Ő ma is szüntelen imádkozik értünk, hogy az általa kijelölt úton ki tudjunk tartani.
Bognár István plébános

 


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben