Évközi 18. vasárnap

2014. augusztus 1.

- Az elmúlt vasárnap összesen 179.475 Ft-ot adományoztak a kedves Hívek templomunkban. A vendégmise-sorozat keretében Fertőd, Fertőszéplak és Sarród templomaiban pedig 305.255 Ft-ot ajánlottak fel a templomépítés befejezéséhez. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg! Ezen a hétvégén az állópersely bevételét a helyi Karitász céljaira fordítjuk, a rászoruló gyerekek, családok iskolakezdési támogatásához adhatunk segítséget.

- Ma elsővasárnap a délelőtti szentmiséken Balogh Tibor atya Nagybajcs, Vámosszabadi és Kisbajcs plébánosa, aki misézik templomunkban a Szigetközben, Szőgyén épít új templomot. Minden kedves Testvérünket szeretettel várunk :-)

- Augusztus 8-án, pénteken egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a szokott rend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- A jövő vasárnap a vendégmisék sorában a soproni Városplébánia Szent Mihály Temploma következik, a délelőtti fél 10-kor kezdődő szentmisében mutatjuk be új templomunkat, Horváth Imre atya meghívására.

- Nyár végéig meghosszabbítottuk a tégla adomány lehetőségét templomunk építéséhez: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára. Társas vállalkozások részére igazolást tudunk adni a tégla és egyéb adományok befizetéséről, ha igénylik. Részleteket a plébánia irodájában kaphatnak!

 „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és
alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.”


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben