Pünkösdvasárnap

2014. június 8.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 167.370 Ft, valamint egy 1.000 Ft-os Erzsébet utalvány és 200 € volt. A rászorulók segítésére 19.850 Ft-ot különítettünk el, illetve 29.860 Ft-ot a kópházi kegytemplomban adományoztak a kedves Testvérek. A jövő hétvégén a teljes perselybevételt a templomépítésre fordítjuk. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg J

- Holnap, Pünkösdhétfőn lesz egyházközségi családi napunk. Az ünnepi szentmisét Kponor Lawrence újmisés verbita atya mutatja be délelőtt 10-kor. Ezután, a „Család, mint érték” címmel előadás, illetve beszélgetés lesz. A szentmise és az előadások alatt gyónási lehetőség a „Lourdes-i barlang” előtt. Sütemény és innivaló felajánlást szívesen fogadunk. További részleteket a faliújságon olvashatnak.

- Június 11-én, szerdán a szentmise után 18:30-kor szeretettel hívom és várom az egyházközség képviseleti testület tagjait gyűlésre, melyen az úrnapi körmenettel kapcsolatos teendőket beszéljük meg.

- Június 13-án, pénteken egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a szokott rend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Jövő vasárnap, június 15-én, Szentháromság vasárnapján a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Smudla Tamás tatai városplébános, az almásfüzítői új templom építője mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk!

- Június 15-ig van még lehetőség templomunk építésének további támogatásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára. Társas vállalkozások részére igazolást tudunk adni a tégla és egyéb adományok befizetéséről, ha igénylik. Plébániánk templomépítésre elkülönített bankszámla száma a www.szentmargit.sopron.hu honlapon megtalálható. Részleteket a plébánia irodájában is kaphatnak!
- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben