Urunk mennybemenetele

2014. május 30.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 101.020 Ft és 30 € volt. Ma az állópersely bevételét pedig a helyi Karitász céljaira, a rászorulók segítésére különítjük el. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Június 5-én csütörtökön 16 órakor a Szent Imre templomban lesz a bérmálási próba, illetve a fiatalok és szüleik gyóntatása. Szombaton 10 órakor pedig a bérmálkozására kerül sor ugyancsak a Szent Imre templomban. Imádkozzunk értük, hogy elnyerjék a Szentlélek hét ajándékát!

- Június 6-án elsőpénteken látogatom a betegeket. Az esti szentmise előtt egy órával gyónási lehetőség, valamint a Rózsafüzér Társulat imaórája lesz.

- Június 7-én szombaton 9 óra és 15 óra között „nyílt nap” keretében betekinthetünk az új templom építésébe. Mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk!!!

- Június 9-én, Pünkösdhétfőn lesz az egyházközségi családi nap, melynek megrendezéséhez egy sikeres pályázaton keresztül is kaptunk segítséget. Az ünnepi szentmisét Kponor Lawrence újmisés verbita atya mutatja be délelőtt 10-kor. Ezután, a „Család, mint érték” címmel előadás, illetve beszélgetés lesz. A szentmise és az előadások alatt gyónási lehetőség a „Lourdes-i barlang” előtt. Sütemény és innivaló felajánlást szívesen fogadunk. A Családi nap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul meg. További részleteket a faliújságon olvashatnak.

- Június 15-ig van még lehetőség templomunk építésének további támogatásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára. Társas vállalkozások részére igazolást tudunk adni a tégla és egyéb adományok befizetéséről, ha igénylik. Plébániánk templomépítésre elkülönített bankszámla száma a www.szentmargit.sopron.hu honlapon megtalálható. Részleteket a plébánia irodájában is kaphatnak!

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben