Húsvét 6. vasárnapja

2014. május 23.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 172.750 Ft volt, mely összeget teljes egészében a templomépítés költségeire fordítunk. A jövő vasárnap az állópersely bevételét pedig a helyi Karitász céljaira különítjük el. Hálásan köszönjük felajánlásaikat,Isten fizesse meg :-)

- Május 31-én, szombaton egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a szokott rend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet. Az esti szentmise után pedig immár hagyományos zarándoklatunk lesz a kópházi kegytemplomhoz, gyalogosan 18:30-kor indulunk, a szentmise 21 órakor kezdődik, melyet az aranymisés Németh Antal atya, Kópháza plébánosa mutat be.

- Közeledik a bérmálás időpontja. A nyolcadik osztályos diákok bérmálkozására június 7-én, szombaton 10 órakor a Szent Imre templomban kerül sor. Imádkozzunk értük, hogy elnyerjék a Szentlélek hét ajándékát!

- Június 9-én, Pünkösdhétfőn idén is lesz egyházközségi családi nap, melynek megrendezéséhez egy sikeres pályázaton keresztül is kapunk segítséget. Az ünnepi szentmisét Kponor Lawrence újmisés verbita atya mutatja be délelőtt 10-kor. Ezután, a „Család, mint érték” címmel előadás, illetve beszélgetés lesz. További részleteket a jövő héttől olvashatnak a faliújságon. A Családi nap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul meg.

- Június 15-ig van még lehetőség templomunk építésének további támogatásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára. Részleteket a plébánia irodájában kaphatnak!

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben