Húsvét 4. vasárnapja

2014. május 9.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 100.575 Ft és 15 € volt, melyből 24.900 Ft-ot a helyi Karitász céljaira adományoztak a kedves Testvérek. A Szent István Templomban a múlt hétvégi szentmiséken a perselyadomány 300.000 Ft volt, melyet az épülő templomunk számára gyűjtöttek. Ma pedig, Jó Pásztor vasárnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk és gyűjtünk a papnevelés céljaira. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Ma van az elsőáldozás a Szent Imre templomban. Imádsággal támogassuk őket!

- Május 15-én, csütörtökön 18.30 órakor szeretettel várjuk a plébániára a Képviselőtestületünk tagjait, megjelenésükre feltétlenül számítunk!

- Május 16-án, pénteken Nepomuki Szent János kápolnánk búcsúja lesz, egész napos Szentségimádással. A nyitó szentmise reggel 8-kor lesz, míg a záró este 18 órakor, melyet Dr. Reisner Ferenc atya mutatja be. Egy-egy szentórára feliratkozni a sekrestyében kitett íven lehet. Ezen a napon a Szent Margit templomban nem lesz semmilyen lelki program. Az esti szentmisére a Szent Margit templomból gyalog 17 órakor indulunk.

- Jövő vasárnap az este 5 órás aranymisét Németh Antal atya, Kópháza plébánosa mutatja be, a Villa sori kápolnában. A hétvége teljes perselybevételét a templomépítésre különítjük el.

- Május végéig hirdetjük templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára. Részleteket a plébánia irodájában kaphatnak!

- Május 16-án, pénteken 14 órakor jön előadást tartani Böjte Csaba testvér a Szeretet Napok keretében Sopronba a Szent Orsolya Gimnáziumba és 18.30-kor szentmisét mutat be a Domonkos Templomban. Részleteket a faliújságon olvashatnak!

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

Jó Pásztor vasárnapján a lelkipásztor atyai szeretetével imádkozom egyházközségünk minden tagjáért: Bognár István plébános


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben