Húsvét 4. vasárnapja

2014. május 9.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 100.575 Ft és 15 € volt, melyből 24.900 Ft-ot a helyi Karitász céljaira adományoztak a kedves Testvérek. A Szent István Templomban a múlt hétvégi szentmiséken a perselyadomány 300.000 Ft volt, melyet az épülő templomunk számára gyűjtöttek. Ma pedig, Jó Pásztor vasárnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk és gyűjtünk a papnevelés céljaira. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Ma van az elsőáldozás a Szent Imre templomban. Imádsággal támogassuk őket!

- Május 15-én, csütörtökön 18.30 órakor szeretettel várjuk a plébániára a Képviselőtestületünk tagjait, megjelenésükre feltétlenül számítunk!

- Május 16-án, pénteken Nepomuki Szent János kápolnánk búcsúja lesz, egész napos Szentségimádással. A nyitó szentmise reggel 8-kor lesz, míg a záró este 18 órakor, melyet Dr. Reisner Ferenc atya mutatja be. Egy-egy szentórára feliratkozni a sekrestyében kitett íven lehet. Ezen a napon a Szent Margit templomban nem lesz semmilyen lelki program. Az esti szentmisére a Szent Margit templomból gyalog 17 órakor indulunk.

- Jövő vasárnap az este 5 órás aranymisét Németh Antal atya, Kópháza plébánosa mutatja be, a Villa sori kápolnában. A hétvége teljes perselybevételét a templomépítésre különítjük el.

- Május végéig hirdetjük templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára. Részleteket a plébánia irodájában kaphatnak!

- Május 16-án, pénteken 14 órakor jön előadást tartani Böjte Csaba testvér a Szeretet Napok keretében Sopronba a Szent Orsolya Gimnáziumba és 18.30-kor szentmisét mutat be a Domonkos Templomban. Részleteket a faliújságon olvashatnak!

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

Jó Pásztor vasárnapján a lelkipásztor atyai szeretetével imádkozom egyházközségünk minden tagjáért: Bognár István plébános


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben