Húsvét 3. vasárnapja

2014. április 30.

- Ezen a vasárnapon mindenek előtt nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat: Isten áldja meg mindnyájukat!

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 163.275 Ft volt, melyből 42.155 Ft-ot a Hunyadi Iskola Szent György-napi programján adományoztak a résztvevők. Ma az állópersely bevételét a helyi Karitász céljaira különítjük el. Jövő vasárnap pedig, Jó Pásztor vasárnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk és gyűjtünk a papnevelés céljaira. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Május 9-én, pénteken egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a szokott rend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Május 10-én szombaton az esti szentmise időpontja 17.30 a nászmisés esküvő miatt.

- Jövő vasárnap 9 órakor lesz az elsőáldozás a Szent Imre templomban. Imádsággal támogassuk őket a felkészülésben, az Úr Jézussal való élő találkozás örömét kérjük számukra! Nálunk a miserend változatlan ezen a napon. A 9.30-kor kezdődő szentmisét Kálmán Imre atya mutatja be. Az elsőáldozás előtti próba, illetve a gyerekek és szüleik gyóntatása május 10-én, szombaton 9 órakor lesz ugyancsak a Szent Imre templomban.

- Május végéig hirdetjük templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára. Részleteket a plébánia irodájában kaphatnak!

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
A Feltámadott Krisztus örömét, békéjét és irgalmasságát kívánjuk Testvéreinknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben