Húsvét 3. vasárnapja

2014. április 30.

- Ezen a vasárnapon mindenek előtt nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat: Isten áldja meg mindnyájukat!

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 163.275 Ft volt, melyből 42.155 Ft-ot a Hunyadi Iskola Szent György-napi programján adományoztak a résztvevők. Ma az állópersely bevételét a helyi Karitász céljaira különítjük el. Jövő vasárnap pedig, Jó Pásztor vasárnapján papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk és gyűjtünk a papnevelés céljaira. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Május 9-én, pénteken egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a szokott rend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Május 10-én szombaton az esti szentmise időpontja 17.30 a nászmisés esküvő miatt.

- Jövő vasárnap 9 órakor lesz az elsőáldozás a Szent Imre templomban. Imádsággal támogassuk őket a felkészülésben, az Úr Jézussal való élő találkozás örömét kérjük számukra! Nálunk a miserend változatlan ezen a napon. A 9.30-kor kezdődő szentmisét Kálmán Imre atya mutatja be. Az elsőáldozás előtti próba, illetve a gyerekek és szüleik gyóntatása május 10-én, szombaton 9 órakor lesz ugyancsak a Szent Imre templomban.

- Május végéig hirdetjük templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára. Részleteket a plébánia irodájában kaphatnak!

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
A Feltámadott Krisztus örömét, békéjét és irgalmasságát kívánjuk Testvéreinknek!


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben