Húsvétvasárnap

2014. április 18.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 89.445 Ft volt. A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói 203.000 Ft-ot, a nagyheti Mária zarándoklat résztvevői pedig 33.645 Ft-ot adományoztak a templomépítésre. A jövő hétvégi perselyadományaikat teljes egészében a templomépítés költségeire fordítjuk. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- Új lehetőséget hirdetünk május végéig templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

Istentől áldott, örömteli húsvéti ünnepeket kívánunk minden krisztushívő testvérünknek!

Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben