Virágvasárnap

2014. április 11.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 137.690 Ft és 28 €, a Julianeum énekkar bécsi koncertjén pedig 3.000 Ft és 318 € volt. A mai vasárnap a szentföldi templomok és kegyhelyek javára adományozhatnak a kedves hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- A nagyheti szertartások rendje, a Húsvéti Szent Háromnap liturgikus programja a hirdetőtáblán, illetve értesítőnkben is olvasható. Figyeljünk különösen is a változásokra: Nagypénteken a keresztút 15 órakor lesz az énekkar közreműködésével, Nagyszombaton csak este 8 órakor kezdődik Húsvét vigíliája, Húsvétvasárnap pedig a feltámadási körmenet miatt a fél 10-es szentmise elmarad.

- Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek a tavaszi nagytakarításban, kertrendezésben!

- Karitász csoportunk hálásan köszöni kedves testvéreinknek a tartósélelmiszer gyűjtésben való részvételüket, bőkezű adakozásukat. A megmaradt élelmiszert a Család- és Gyermekjóléti Intézetnek adtuk át. Isten fizesse meg az adományozók jóságát, szeretetét!

- Új lehetőséget hirdetünk május végéig templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket: Az év legszentebb hetére Isten bőséges áldását kívánjuk!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben