Virágvasárnap

2014. április 11.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 137.690 Ft és 28 €, a Julianeum énekkar bécsi koncertjén pedig 3.000 Ft és 318 € volt. A mai vasárnap a szentföldi templomok és kegyhelyek javára adományozhatnak a kedves hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- A nagyheti szertartások rendje, a Húsvéti Szent Háromnap liturgikus programja a hirdetőtáblán, illetve értesítőnkben is olvasható. Figyeljünk különösen is a változásokra: Nagypénteken a keresztút 15 órakor lesz az énekkar közreműködésével, Nagyszombaton csak este 8 órakor kezdődik Húsvét vigíliája, Húsvétvasárnap pedig a feltámadási körmenet miatt a fél 10-es szentmise elmarad.

- Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek a tavaszi nagytakarításban, kertrendezésben!

- Karitász csoportunk hálásan köszöni kedves testvéreinknek a tartósélelmiszer gyűjtésben való részvételüket, bőkezű adakozásukat. A megmaradt élelmiszert a Család- és Gyermekjóléti Intézetnek adtuk át. Isten fizesse meg az adományozók jóságát, szeretetét!

- Új lehetőséget hirdetünk május végéig templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket: Az év legszentebb hetére Isten bőséges áldását kívánjuk!


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben