Nagyböjt 5. vasárnapja

2014. április 4.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 92.900 Ft és 1.000 € volt. A mai vasárnap az állópersely bevételét a helyi Karitász céljaira fordítjuk, a jövő hétvégén, Virágvasárnapon pedig a szentföldi templomok és kegyhelyek javára adományozhatnak a kedves hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Április 11-én, pénteken egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a szokott rend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet. 17.15-kor keresztutat járunk. Megköszönjük a Rózsafüzér Társulat és az Engesztelő imacsoport közreműködését, s egyben felkérjük az Ifi csoportot, Hittanosokat és Ministránsokat a következő alkalomra április 11-re. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- Április 10-én, csütörtökön a szentmise után 18.30-kor képviselő-testületi ülés lesz a plébánián, mindenki megjelenésére feltétlen számítunk!

- Április 12-én, szombaton reggel 8 órakor kertrendezéshez várjuk a testvéreink segítségét. Dolgos kezekre lesz szükség a Julianeum udvarán és a Villa sori Kápolnánál is. Aki teheti, kérjük hozzon magával gereblyét, lombseprűt, kosarat és metszőollót!

- Április 12-én, szombaton 15.30-as indulással közös kisgyermekes kirándulás szervezünk a kismartoni kálváriahegyi templomhoz. A családok saját autóikkal tudnak csatlakozni hozzánk. Részletek a faliújságon! Ezen a napon Mocorgók miséje nem lesz templomunkban, de Horváth Imre városplébános 16 és 17.30 között gyónási lehetőséget biztosít a kedves Hívek számára.

- Április 13-án Virágvasárnap az év legszebb hete barkaszenteléssel, passióval kezdődik a 8 órás szentmisében. A székelykapunk megáldására 10.30-kor, vagyis a fél 10-es szentmisénket követően kerül sor, a 11 órás szentmise keretében a Julianeum kórus énekli a passiót.

- Új lehetőséget hirdetünk május végéig templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára.

- Április 11-én, pénteken 19 órától városi keresztút a Szent György templomban kezdődik.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben