Nagyböjt 4. vasárnapja

2014. március 28.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 119.820 Ft volt, az Evangélikus gyülekezet pedig 85.000 Ft-ot utalt át templomépítési számlánkra. Jövő vasárnap az állópersely bevételét a helyi Karitász javára fordítjuk, Virágvasárnapon pedig a szentföldi templomok és kegyhelyek javára adományozhatnak a kedves hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Április 4-én, elsőpénteken látogatom a betegeket. Az esti szentmise előtt egy órával gyónási lehetőség.

- Nagyböjti péntekeken 17.15-kor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. Megköszönjük a Biblia kör és az Imaapostol csoport közreműködését, s egyben felkérjük a Rózsafüzér Társulatot és az Engesztelő imacsoportot a következő alkalomra április 4-re. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- A nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtés folytatódik a hét szerdáig, április 2-ig, hétköznap hivatali időben és a szentmisék után tudunk fogadni élelmiszert. Adományaikat köszönjük!

- Mától egészen novemberig a 17 órás szentmise a Villa sori kápolnában lesz.

- Aki szeretné, hogy idős vagy beteg hozzátartozója odahaza részesülhessen a húsvéti gyónásban és áldozásban, kérjük, jelezze a sekrestyében kitett íven.

- Hálás szívvel és nagy örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt napokban befejeződött székelykapunk teljes felújítása. Megáldására 2 hét múlva, április 13-án Virágvasárnap kerül sor 10.30-kor, vagyis a fél 10-es szentmisénket követően.

- Új lehetőséget hirdetünk templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. június 14.
Szentháromság vasárnapja
Június 24-én gyalogos zarándoklat indul Mariazellbe. Zarándok testvéreink szívesen magukkal viszik kéréseinket és imaszándékainkat, melyeket június 23-ig gyűjtjük.
Bővebben
2019. június 14.
Templomunk liturgikus rendje
Hétfőn, kedden és szerdán (június 17-18-19.) templomunkban és a kápolnánkban nem lesz szentmise.
Bővebben
2019. június 14.
Evangélium
„Uram, mi Urunk, mily csodálatos a te neved az egész világon.” (Zsolt 8)
Bővebben