Nagyböjt 4. vasárnapja

2014. március 28.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 119.820 Ft volt, az Evangélikus gyülekezet pedig 85.000 Ft-ot utalt át templomépítési számlánkra. Jövő vasárnap az állópersely bevételét a helyi Karitász javára fordítjuk, Virágvasárnapon pedig a szentföldi templomok és kegyhelyek javára adományozhatnak a kedves hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Április 4-én, elsőpénteken látogatom a betegeket. Az esti szentmise előtt egy órával gyónási lehetőség.

- Nagyböjti péntekeken 17.15-kor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. Megköszönjük a Biblia kör és az Imaapostol csoport közreműködését, s egyben felkérjük a Rózsafüzér Társulatot és az Engesztelő imacsoportot a következő alkalomra április 4-re. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- A nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtés folytatódik a hét szerdáig, április 2-ig, hétköznap hivatali időben és a szentmisék után tudunk fogadni élelmiszert. Adományaikat köszönjük!

- Mától egészen novemberig a 17 órás szentmise a Villa sori kápolnában lesz.

- Aki szeretné, hogy idős vagy beteg hozzátartozója odahaza részesülhessen a húsvéti gyónásban és áldozásban, kérjük, jelezze a sekrestyében kitett íven.

- Hálás szívvel és nagy örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt napokban befejeződött székelykapunk teljes felújítása. Megáldására 2 hét múlva, április 13-án Virágvasárnap kerül sor 10.30-kor, vagyis a fél 10-es szentmisénket követően.

- Új lehetőséget hirdetünk templomunk építésének további finanszírozásához: minden 100.000 Ft feletti adomány esetén köszönetünk jeléül az adakozó neve felkerül az új templom bejárata melletti támogatók falára.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben