Nagyböjti 3. vasárnapja

2014. március 21.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 160.800 Ft volt, melyet teljes egészében a templomépítési számlára fizettünk be. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- A nagyböjti péntekeken 17.15-kor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. Részletek egészen Nagypéntekig a hirdetőtáblán olvashatók. Megköszönjük a Házas kör és a Család csoport közreműködését, s egyben felkérjük a Biblia kört, Imaapostol csoportot a következő alkalomra március 28-ára. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- Ma, március 23-án a délelőtti istentiszteletekre a soproni evangélikus templomba kaptunk meghívást, épülő templomunk bemutatására. Templomunkban változatlan a miserend!

- Március 25-én kedden a 7 órás szentmise keretében ünnepeljük Urunk születésének hírüladását, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt.

- Plébániánk is bekapcsolódik a Püspöki Konferencia által meghirdetett hagyományos nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtésbe. Kérjük a kedves Testvéreket, segítsék szeretetadományaikkal a rászorulókat! Márc. 26. szerda délutántól a jövő hét szerdáig, április 2-ig, hétköznap hivatali időben és a szentmisék után tudunk fogadni tartós élelmiszert. Adományaikat köszönjük!

- A jövő vasárnap, március 30-tól a 17 órás szentmise már a Villa sori kápolnában lesz.

- Aki szeretné, hogy idős vagy beteg hozzátartozója odahaza részesülhessen a húsvéti gyóntatásban és áldoztatásban, kérjük, jelezze a sekrestyében kitett íven.

- Közös városi lelkigyakorlat lesz a Szent Mihály templomban március 24-26. között. 16.00 órától a város papsága gyóntat, igény szerint a 17.00 órai szentmise alatt is. Kérjük a testvéreket, éljenek ezzel a lehetőséggel! Ezeken a napokon nálunk csak reggel 7 órakor lesznek szentmisék :-)

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben