Nagyböjti 3. vasárnapja

2014. március 21.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 160.800 Ft volt, melyet teljes egészében a templomépítési számlára fizettünk be. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- A nagyböjti péntekeken 17.15-kor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. Részletek egészen Nagypéntekig a hirdetőtáblán olvashatók. Megköszönjük a Házas kör és a Család csoport közreműködését, s egyben felkérjük a Biblia kört, Imaapostol csoportot a következő alkalomra március 28-ára. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- Ma, március 23-án a délelőtti istentiszteletekre a soproni evangélikus templomba kaptunk meghívást, épülő templomunk bemutatására. Templomunkban változatlan a miserend!

- Március 25-én kedden a 7 órás szentmise keretében ünnepeljük Urunk születésének hírüladását, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt.

- Plébániánk is bekapcsolódik a Püspöki Konferencia által meghirdetett hagyományos nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtésbe. Kérjük a kedves Testvéreket, segítsék szeretetadományaikkal a rászorulókat! Márc. 26. szerda délutántól a jövő hét szerdáig, április 2-ig, hétköznap hivatali időben és a szentmisék után tudunk fogadni tartós élelmiszert. Adományaikat köszönjük!

- A jövő vasárnap, március 30-tól a 17 órás szentmise már a Villa sori kápolnában lesz.

- Aki szeretné, hogy idős vagy beteg hozzátartozója odahaza részesülhessen a húsvéti gyóntatásban és áldoztatásban, kérjük, jelezze a sekrestyében kitett íven.

- Közös városi lelkigyakorlat lesz a Szent Mihály templomban március 24-26. között. 16.00 órától a város papsága gyóntat, igény szerint a 17.00 órai szentmise alatt is. Kérjük a testvéreket, éljenek ezzel a lehetőséggel! Ezeken a napokon nálunk csak reggel 7 órakor lesznek szentmisék :-)

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben