Nagyböjt 2. vasárnapja

2014. március 14.

- Az elmúlt hétvége gyűjtése összesen 202.645 Ft volt. A múlt vasárnapi „vendégmiséken” a Szent György Plébániatemplomban a hívek 181. 055 Ft-ot adományoztak. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Ezen a hétvégén – március hónap 3. vasárnapján - adományaikat teljes egészében a templomépítésre különítjük el. A 11 órakor kezdődő szentmisét Szabó János atya, Balatonalmádi plébánosa mutatja be.

- Holnap március 17-én, a győri Könnyező Szűzanya Kegyképének búcsúnapján nem lesz szentmise templomunkban.

- Március 19-én, szerdán Szent József ünnepén a soproni templomok sorában épp a mi plébániánk következik a szentségimádásban. A programot a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- A nagyböjti péntekeken 17.15-kor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. Részletek egészen Nagypéntekig a hirdetőtáblán olvashatók. Megköszönjük a Képviselőtestület és a Karitász csoport közreműködését, s egyben felkérjük a Házas kört és a Család csoportot a következő alkalomra március 21-ére. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- Jövő vasárnap, március 23-án a délelőtti istentiszteletekre a soproni evangélikus templomba kaptunk meghívást, épülő templomunk bemutatására.

- A mai naptól egész héten át a jövő vasárnapig, Szent József ünnepének hetében a soproni templomokban egész napos szentségimádás lesz, minden nap más-más helyszínen.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben