Évközi 8. vasárnap

2014. március 1.

- Az elmúlt hétvége gyűjtésének összege 165.485 Ft volt. A múlt vasárnapi "vendégmisén" a Szent Imre Plébánia hívei 459.780 Ft-ot adományoztak. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Ma az álló perselybe fogadjuk a Helyi Karitász javára a Kedves Hívek adományait gyógyszer- és kötszersegély céljaira beteg testvéreink számára!

- A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez időszak a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A böjti fegyelemről a faliújságon olvashatnak.

- Március 7-én, pénteken látogatom a betegeket. Az esti szentmise előtt egy órával gyónási lehetőség, 17.15-kor keresztúti ájtatosság.

- Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Dr. Székely János atya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke vezeti, Nagyböjt 1. vasárnapját megelőző 2 napon, március 7-én pénteken és 8-án szombaton az esti szentmise keretében. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- Március 10-én, hétfőn este 6 órára az elsőáldozás, fél 7-re pedig a bérmálkozás előtt álló fiataljaink szüleit várjuk a plébániára! Minden gyermek részéről legalább az egyik szülő, gondviselő megjelenésére feltétlenül számítunk!

- A Bencés Templom filmmeditációs lelki napot hirdet március 8-án szombaton, ½ 10-től délután 5 óráig az Idősek Háza Kávázójába.

- Jövő vasárnap március 9-én 17 órakor és este fél 8-kor a Szent György Dómtemplomban folytatódnak a vendégmise-sorozat épülő templomunk bemutatkozásával.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

A nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben