Évközi 8. vasárnap

2014. március 1.

- Az elmúlt hétvége gyűjtésének összege 165.485 Ft volt. A múlt vasárnapi "vendégmisén" a Szent Imre Plébánia hívei 459.780 Ft-ot adományoztak. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Ma az álló perselybe fogadjuk a Helyi Karitász javára a Kedves Hívek adományait gyógyszer- és kötszersegély céljaira beteg testvéreink számára!

- A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez időszak a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A böjti fegyelemről a faliújságon olvashatnak.

- Március 7-én, pénteken látogatom a betegeket. Az esti szentmise előtt egy órával gyónási lehetőség, 17.15-kor keresztúti ájtatosság.

- Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Dr. Székely János atya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke vezeti, Nagyböjt 1. vasárnapját megelőző 2 napon, március 7-én pénteken és 8-án szombaton az esti szentmise keretében. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- Március 10-én, hétfőn este 6 órára az elsőáldozás, fél 7-re pedig a bérmálkozás előtt álló fiataljaink szüleit várjuk a plébániára! Minden gyermek részéről legalább az egyik szülő, gondviselő megjelenésére feltétlenül számítunk!

- A Bencés Templom filmmeditációs lelki napot hirdet március 8-án szombaton, ½ 10-től délután 5 óráig az Idősek Háza Kávázójába.

- Jövő vasárnap március 9-én 17 órakor és este fél 8-kor a Szent György Dómtemplomban folytatódnak a vendégmise-sorozat épülő templomunk bemutatkozásával.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

A nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánjuk!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben