Évközi 7. vasárnap

2014. február 21.

- Ma gyűjtést tartunk a katolikus iskolák és óvodák javára, a jövő vasárnap pedig az álló perselybe fogadjuk a Helyi Karitász javára a Kedves Hívek adományait :-)

- Az elmúlt hétvége adományainak összege 163.135 Ft volt, melyet teljes egészében a templomépítésre szántak a Testvérek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Hálával a szívünkben külön is szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak a rászorulók étkeztetéséhez!

- Március 1-én, szombaton lesz 69. évfordulója, hogy Boldog Apor Vilmos győri püspök megalapította az önálló Szent Margit lelkészséget. Adjunk hálát együtt Istennek e szép napon, de köszönjük meg s egyben kérjük a jövőben is templomépítő plébániánk közösségére Boldog Vilmos püspök közbenjárását!

- Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Dr. Székely János atya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke tartja, Nagyböjt 1. vasárnapját megelőző 2 napon, március 7-én pénteken és 8-án szombaton az esti szentmise keretében. Nagyböjt péntekjein 17.15-kor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

- Ma 9 órakor a Szent Imre plébániatemplomban, március 9-én 17 órakor és este fél 8-kor a Szent György Dómtemplomban folytatódnak a vendégmisék.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben