Évközi 3. vasárnap

2014. január 24.

- Hálás szívvel köszönjük meg mindazok segítségét, akik bármilyen módon is hozzájárultak búcsúünnepünk megünnepléséhez!

- Jövő vasárnap február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnepe. A szentmiséken gyertyaszentelés is lesz, valamint imádkozunk szerzetesi hivatásokért. Kérjük a kedves Híveket, hozzanak magukkal gyertyát!

- Február 9-én, az évközi 5. vasárnapon a délelőtti szentmisék végén Balázsáldást adunk. Délután 3 órakor bokrétaünnep lesz szentmise keretében, amikor a toronyra felkerül a kereszt, melyet Dr. Pápai Lajos megyéspüspök áld meg.

- Következő vasárnapi gyűjtésünket a helyi Karitász csoportunk céljaira ajánljuk fel. Köszönetet mondunk minden kedves testvérünknek, akik 2013-ban adományaikkal lehetővé tették, hogy segítsünk a rászoruló családokon és egyedülállókon.

- Február 22-én Sopron város egyházközségei sorában mi is részt veszünk a rászorulók étkeztetésében. Helyszíne a soproni Esélyegyenlőségi Iroda, a Kristály üzletház földszintje. Az anyagi háttér mellett egyházközségünk karitatív feladata a lebonyolítás munkája is. Ehhez kérjük szíves támogatásotokat, önkéntes segítők jelentkezését várjuk!

- Adónk 1-1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat, illetve Szent Margit Alapítványunkat támogathatják. A Katolikus Egyház technikai száma: 0011, alapítványunk adószáma pedig: 19112941-1-08. Köszönjük felajánlásaikat! Hálásan köszönjük azoknak is, akik adományaikkal, szentmise-szándék kérésével, vagy az egyházi hozzájárulás rendezésével segítik plébániánk közösségének zavartalan működését, a templomépítés munkáját!

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben