Advent 4. vasárnapja

2013. december 20.

- Az elmúlt hétvége adományainak összege 190.555 Ft és 45 € volt, melyet teljes egészében a templomépítésre szántak a Testvérek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg :-)

- Hétfőn lesz az utolsó Rorate szentmise, gyermekeinket utána reggelivel várjuk a verandán. Hálás szívvel mondunk köszönetet a bőkezű felajánlásokért, a sok önzetlen segítségért!

- Köszönjük a Ministránsok, fiataljaink részvételét a negyedik gyertyagyújtás alkalomnál.

- A karácsonyi pásztorjáték december 24-én, kedden délután 4 órakor lesz.

- A plébánia irodája december 23-tól január elsejéig zárva tart. Legközelebb január 2-án, csütörtökön lesz irodai nyitva tartás.

- Karácsonykor és újév napján csak szentmise-előjegyzést és a templomépítésre adományt fogadunk el a sekrestyében.

- A karácsonyi és újévi ünnepi miserend részleteit a hirdetőtáblán olvashatják.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

„Karácsony titka a mai embernek a reményről beszél. Amikor Isten találkozik velünk, két dolgot mond: Reméljetek! Isten mindig kinyitja, és sosem becsukja az ajtókat. Ő az a szerető, simogató apa, aki ajtót nyit nekünk. A második: Ne féljetek a gyengédségtől! Amikor gyermekekkel és idősekkel találkozom, arra a gyengédségre gondolok, amellyel Isten szeret minket                                (Ferenc pápa)

Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendők kívánok minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben