Évközi 23. vasárnap

2020. szeptember 4.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. szeptember 6.
 
- Plébániánk Karitász Csoportja még a mai napon gyűjtést tart a gyermekek beiskolázásának támogatásához. Az adományokat a hátul kihelyezett perselyben gyűjtjük.

- A szentmise liturgikus szertartásrendjében a MKPK kezdeményezésére változás történik: megváltozik a béke rítus formája. Az eddigi „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” felhívás helyett az „Engesztelődjetek ki szívből egymással!” felhívás hangzik el, és így a továbbiakban elmarad a kézfogás rítusa.

- Csütörtökön (szeptember 10), 19 órára szeretettel hívom és várom a Plébániai Tanácsadó Testület új aktív-, tiszteletbeli- és póttagjait gyűlésre a Hetény terembe. Kérem a tagokat, hogy Meghívójukat vegyék át a sekrestyében!

- Az új tanévben a Veni Sancte-t jövő vasárnap (szeptember 13.), a 9:30 órai szentmisében tartjuk, melyre szeretettel várom a családokat.

- Jövő hétvégén perselyadományunkkal a Szentföldi kegyhelyeket támogatjuk.

- Szeptember 17-én (csütörtök) lesz a Villa sori Nepomuki Szt. János kápolna felszentelésének évfordulója. Ezen a napon 18 órakor búcsúi szentmise lesz a kápolnában. A búcsú napján szeretnénk vendégül látni minden jelenlevőt, ezért szeretettel kérünk a kedves Hívektől édes és sós süteményeket. A süteményeket csütörtökön (szeptember 17.), a szentmise előtt fogadjuk a kápolnánál.

- A Szent Imre Plébánia szeretettel várja a 14 és 35 év közötti fiatalokat dicsőítő virrasztásra. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

- Talpaló, a Krisztusi vezetés iskolája indul az ősz folyamán. Jelentkezni szeptember 20-ig lehet. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

 
- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők, ill. befizethető az egyházközségi hozzájárulás.


Vissza...

2021. január 15.
Évközi 2. vasárnap
Plébániánk irodája hétfőn és kedden (január 18-19.) zárva tart.
Bővebben
2021. január 15.
Templomunk liturgikus rendje
Templomunk búcsúja holnap, hétfőn (január 18.) lesz. Ünnepi búcsúi szentmisénk 18 órakor kezdődik. Előtte 17 órakor rózsafüzér, 17:30 órakor ünnepi vesperás lesz.
Bővebben
2021. január 15.
Evangélium
„Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.” (Zsolt 39)
Bővebben